Jagtområdet hører under Gjorslev Gods og omfatter 87 ha skov og 123 ha agerjord med levende hegn og 13 remisser.

 

 

Gjorslev Gods

http://www.gjorslev.dk/Forside.htm

 
Gjorslev Gods er i dag på 1650 ha, hvoraf 880 er landbrug, delt op mellem Gjorslev og Søholm avlsgårde. 770 ha er skov.